DigiCare

Vår forretningsidé er å være det digitale bindeleddet mellom oppdragsgivere og leverandører av behandlingstjenester.

Kundeverdier skaper vi ved å forenkle prosesser og rutiner gjennom digitalisering. Dette gjøres med utgangspunkt i noen av våre tjenester og etablerte bransjestandarder, sammen med tilhørende støttefunksjoner (saksbehandling, booking, auto-oppgjør og kvalitetssikring).

Vår forretningsmodell baseres på at vi sammen med kunde realiserer effektiviseringsgevinst(er) med bruk av våre produkter/tjenester som; designer, estimerer, utvikler, tester, implementerer og setter den ferdige løsningen i drift. Videre kan vi også ta ansvaret for drift (i samarbeid med vår driftspartner), systemvedlikehold og support av løsningen(e), samt videreutvikling i samarbeid med kunde.

Løsningene våre benyttes i dag internt i DigiCare, hos våre kunder og mange samarbeidspartnere ved håndtering av forsikringssaker.
Vi betjener hovedsakelig markedet for behandlingsforsikring i Norge, men noen tjenester benyttes også for andre bransjer.

Vår historie

DigiCare (tidligere; «Oppgjørskontoret») ble etablert etter et omfattende pilotprosjekt i 2011 mellom en av landets største tverrfaglige klinikk-kjeder, en journalleverandør og et forsikringsselskap, med formål å effektivisere bruken av behandlingsforsikring.

I 2012 ble vårt Serviceteam etablert på Skullerud og den første avtalen gjort med et forsikringsselskap. Våre tjenester har siden blitt utvidet og forbedret med en rekke digitale løsninger, og er nå tilrettelagt for at de fleste leverandører av behandlingstjenester skal kunne benytte de i sin virksomhet.

2012: Oppgjørskontoret etableres på Skullerud i Oslo
2014: SakID etableres som portal
2015: Etablert som PEPPOL Aksesspunkt
2016: Behandlernettverk.no lanseres
2017: ConTroll live hos første eksterne partner
2018: Online booking i sanntid lansert med to EPJ-partnere
2019: Vi bytter navn til DigiCare og flytter til Oslo sentrum
2020: Pilot for nye tjenesteområder og pilot for fysikalsk booking i Stockholm
2021: Støtte for Psykologi og Legespesialistbehandling i plattformen
2022: Neste generasjon av plattformen er klar og vi lanserer Behandlingspartner.se med to partnere

Vi gleder oss til fortsettelsen!